Zamówienia publiczne i PPP

Specjalizujemy się w obsłudze postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Doradzamy w trakcie wykonania kontraktu oraz dochodzimy roszczeń po jego wykonaniu. Zapewniamy bezpieczne ramy prawne dla współpracy pomiędzy sektorem prywatnym, państwowym i samorządowym, także w dziedzinie Partnerstwa Publiczno-Prywatnego.

Czytaj dalej

Kontrakty handlowe

W zakresie usług świadczonych przez Kancelarię znajduje się doradztwo w zakresie negocjowania, przygotowywania, zawierania, wykonywania, renegocjacji i zmian oraz rozwiązywania umów cywilnoprawnych. Przygotowujemy umowy zarówno w obrocie krajowym, jak i międzynarodowym, skutecznie rozpoznając i zabezpieczając możliwe ryzyka, w tym ryzyka podatkowe.

Czytaj dalej

Nieruchomości

Posiadamy duże doświadczenie w branży nieruchomościowej oraz w sektorze budowlanym. Doradzamy na poszczególnych etapach inwestycji – od analizy stanu prawnego nieruchomości ze wskazaniem istniejących i potencjalnych ryzyk, po pomoc związaną z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, nabyciem nieruchomości oraz jej finansowaniem. Świadczymy również stałe doradztwo w zakresie prawnych aspektów użytkowania nieruchomości. Wśród obszarów naszej specjalizacji znajdują się m.in. analizy stanu prawnego nieruchomości oraz doradztwo w zakresie usuwania ich negatywnych wyników, opracowywanie struktury transakcji nabywania nieruchomości przy uwzględnieniu aspektów prawno-podatkowych i finansowych, obsługa prawna przy ustanawianiu i znoszeniu obciążeń nieruchomości, m.in. ograniczonych praw rzeczowych czy też doradztwo dotyczące zagospodarowania przestrzennego i procesu inwestycyjnego.

Energetyka, ESCO, OZE, odpady

Zapewniamy kompleksową obsługę prawną podmiotów działających w sektorach energetyki oraz surowców naturalnych. W branży energetycznej doradzamy zarówno w zakresie energetyki tradycyjnej, jak i odnawialnych źródeł energii.

Jesteśmy ekspertami w pełnozakresowej obsłudze projektów energetycznych w branży ESCO.

Czytaj dalej

Innowacyjne technologie

Kancelaria zajmuje się obsługą prawną procesów pozyskiwania i wdrażania innowacyjnych technologii, w szczególności na potrzeby sektorów energetyki konwencjonalnej, OZE i wydobywczego. Współpracujemy z najbardziej uznanymi placówkami badawczymi i uczelniami technicznymi m.in. w dziedzinie górnictwa, chemii i energetyki.

Czytaj dalej

Fuzje, przejęcia i restrukturyzacje

Jednym z głównych obszarów praktyki Kancelarii jest doradztwo w zakresie fuzji, przejęć oraz restrukturyzacji kapitałowej spółek i grup kapitałowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Czytaj dalej

Postępowania sądowe i arbitrażowe

Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu sporów sądowych. Zapewniamy reprezentację procesową przed sądami powszechnymi, administracyjnymi i Sądem Najwyższym, a także przed sądami arbitrażowymi.

Czytaj dalej

Proces inwestycyjno budowlany

Jednym z istotnych obszarów naszej działalności jest kompleksowa obsługa projektów inwestycyjno – budowlanych. Służymy pomocą naszym klientom na każdym etapie realizacji przedsięwzięcia, od fazy przygotowania inwestycji poprzez wykonanie robót i rozliczenie projektu. Nasi eksperci doradzają inwestorom i wykonawcom przy wyborze formuły realizacji inwestycji, przygotowują umowy a także wspierają w negocjacjach kontraktowych.

Czytaj dalej

Postępowania administracyjne

Nasi eksperci posiadają 15 lat praktyki we wszystkich rodzajach postępowań administracyjnych, w tym w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Regulacji Energetyki oraz przed innymi organami administracji publicznej w sprawach związanych z sektorem elektroenergetycznym oraz sektorze gazowym, a także w podsektorach elektrociepłowni i ciepłowniczym, odnawialnych źródeł energii i paliwowym

Czytaj dalej

Prawo pracy i outsorcing

Nasi prawnicy mają szeroką wiedzę i bogate doświadczenie w dziedzinie prawa pracy, zdobyte dzięki bieżącej obsłudze podmiotów korporacyjnych jak i Klientów indywidulanych.

Posiadamy również kompetencje w zakresie wsparcia podmiotów profesjonalnie działających na rynku pracy – agencji zatrudnienia oraz podmiotów świadczących usługi outsourcingu.

Czytaj dalej

Obsługa korporacyjna i grupy kapitałowe

Wypracowane przez nasz najwyższe standardy obsługi korporacyjnej od lat sprawdzają się w obsługiwanych przez nas grupach kapitałowych, w tym m.in. w państwowej grupie CEZ a.s. prowadzącej działalność w Polsce, na rzecz której świadczymy stałą i pełnozakresową obsługę prawną. Nasi klienci doceniają nasze wnikliwe podejście do kwestii korporacyjnych, a także elastyczność i dyspozycyjność, które zawsze są elementem pakietu naszej obsługi korporacyjnej.

Czytaj dalej

Negocjacje i Mediacja

Jako osobny atut prezentujemy nasze zdolności negocjatorskie i mediacyjne. Jesteśmy bogaci w doświadczenie setek godzin negocjacji spędzonych w warunkach konfliktu i presji biznesowej. Tłem prowadzonych przez nas negocjacji były niejednokrotnie kontrakty międzynarodowe. Naszą dumą jest zadowolenie naszych Klientów, bowiem wielokrotnie podczas negocjacji potrafiliśmy zmienić niekorzystną dla nich sytuację. W tym celu łączymy ogromną motywację i zaangażowanie, wsparte dogłębną analizą prawną. Wielowymiarowa ocena sytuacji daje naszym Klientom niezbędne argumenty w sporze.

Sprawdź nasze kompetencje

Uważnie słuchamy starając się dotrzeć do istoty problemu. Rozpocznij od przedstawienia nam sytuacji i przekonaj się o naszym proaktywnym podejściu do Twoich potrzeb.