Kategoria: PPP

Dopuszczalne sposoby udostępnienia wiedzy i doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych.

Mając na uwadze wykształcenie się nowej wyraźnej linii w orzecznictwie KIO, zgodnie z którą art. 22a ust. 4 PZP nakłada wymóg podwykonawstwa podmiotu trzeciego udostępniającego referencje, oraz zaaprobowanie tego stanowiska przez komentatorów ustawy PZP, należy przyjąć iż korzystanie z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków przetargowych powinno odbywać się w formie faktycznej realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot.

Czytaj dalej

Jak wykorzystać możliwości PPP w ramach programu Mieszkanie Plus?

Wysokość zysku dewelopera lub funduszu inwestycyjnego będzie zależała od wyboru jednej z możliwych konstrukcji przedsięwzięcia dopuszczonych w ramach przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. W ramach których strumieni finansowych może zarobić partner prywatny? Jak najkorzystniej może on ułożyć swoje prawa i obowiązki w umowie z gminą? Z którymi ryzykami powinien się liczyć?

Czytaj dalej

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.