Artykuły

Szykuje się kolejna nowelizacja Ustawy Środowiskowej

W odróżnieniu od poprzedniej nowelizacji ustawy środowiskowej wprowadzającej usprawnienia do procesu inwestycyjnego kosztem ograniczenia udziału w postępowaniu stron trzecich, obecna nowelizacja daje środki pozwalające na interwencję w przypadku podejrzenia, że może dojść do zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska.

Czytaj dalej

Przełomowy wyrok w sprawie polisolokat umożliwia odzyskanie wszystkich wpłaconych ubezpieczycielowi składek

Konstrukcja umów ubezpieczenia z UKF zminimalizowała praktycznie do zera ryzyko ubezpieczeniowe ponoszone przez zakład ubezpieczeń polegające na zobowiązaniu zakładu do spełnienia określonego świadczenia w zamian za określoną składkę na wypadek zajścia wskazanego w umowie zdarzenia ubezpieczeniowego.

Czytaj dalej

Nowelizacja ustawy o OZE – szansa na rozwój spółdzielni energetycznych

nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii stanowi krok do rozwoju spółdzielni energetycznych, w pewnym stopniu regulując ich sytuację prawną. Trzeba tu szczególnie docenić instrumenty mające na celu zachęcenie do zakładania spółdzielni.

Czytaj dalej

Dopuszczalne sposoby udostępnienia wiedzy i doświadczenia (referencji) podmiotu trzeciego w zamówieniach publicznych.

Mając na uwadze wykształcenie się nowej wyraźnej linii w orzecznictwie KIO, zgodnie z którą art. 22a ust. 4 PZP nakłada wymóg podwykonawstwa podmiotu trzeciego udostępniającego referencje, oraz zaaprobowanie tego stanowiska przez komentatorów ustawy PZP, należy przyjąć iż korzystanie z wiedzy i doświadczenia podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków przetargowych powinno odbywać się w formie faktycznej realizacji przedmiotu zamówienia przez ten podmiot.

Czytaj dalej

Każdy metr ma znaczenie, czyli nowelizacja Ustawy Środowiskowej

Zmiana „kryterium sąsiedztwa” na „kryterium odległościowe” ma kluczowe znaczenie przy kwalifikacji podmiotu jako biorącego udział w wydaniu decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Pomimo istnienia dwóch innych przesłanek, które pozwalają na taką kwalifikację, w praktyce organy nie analizują ich zbyt dokładnie, a inwestorzy, by uzyskać decyzję, w swoich dokumentach wykazują, że nie zachodzi żadna z nich.

Czytaj dalej

Praca tymczasowa – status pracodawcy użytkownika w ujęciu RODO

W przypadku pracy tymczasowej zarówno agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownikowi przysługuje status administratora danych osobowych pracowników tymczasowych. Niestety na tym stwierdzeniu nie możemy zakończyć powyższych rozważań. Wynika to z faktu przyjęcia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych bardzo nieprecyzyjnego stanowiska dotyczącego zagadnienia pracy tymczasowej.

Czytaj dalej

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – wiele problemów, jeszcze więcej oczekiwań

Kwestią priorytetową ma być zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku oraz wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych. Ciekawą jest propozycja realizacji przedsięwzięć proekologicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj dalej

Zmiana przepisów o mobbingu znacznie rozszerza zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy

Od dnia 7 września br. będziemy stosowali znowelizowane przepisy kodeksu pracy w zakresie mobbingu. Dla pracodawcy oznaczać to może znaczne zwiększenie ilości pozwów o odszkodowanie z tytułu mobbingu, nie tylko ze strony byłych, ale również i obecnych pracowników.

Czytaj dalej

Jak wykorzystać możliwości PPP w ramach programu Mieszkanie Plus?

Wysokość zysku dewelopera lub funduszu inwestycyjnego będzie zależała od wyboru jednej z możliwych konstrukcji przedsięwzięcia dopuszczonych w ramach przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. W ramach których strumieni finansowych może zarobić partner prywatny? Jak najkorzystniej może on ułożyć swoje prawa i obowiązki w umowie z gminą? Z którymi ryzykami powinien się liczyć?

Czytaj dalej

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.