Artykuły

Praca tymczasowa – status pracodawcy użytkownika w ujęciu RODO

W przypadku pracy tymczasowej zarówno agencji pracy tymczasowej jak i pracodawcy użytkownikowi przysługuje status administratora danych osobowych pracowników tymczasowych. Niestety na tym stwierdzeniu nie możemy zakończyć powyższych rozważań. Wynika to z faktu przyjęcia przez Urząd Ochrony Danych Osobowych bardzo nieprecyzyjnego stanowiska dotyczącego zagadnienia pracy tymczasowej.

Czytaj dalej

Polityka Ekologiczna Państwa 2030 – wiele problemów, jeszcze więcej oczekiwań

Kwestią priorytetową ma być zwalczanie przestępstw przeciwko środowisku oraz wspieranie wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych. Ciekawą jest propozycja realizacji przedsięwzięć proekologicznych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.

Czytaj dalej

Zmiana przepisów o mobbingu znacznie rozszerza zakres odpowiedzialności odszkodowawczej pracodawcy

Od dnia 7 września br. będziemy stosowali znowelizowane przepisy kodeksu pracy w zakresie mobbingu. Dla pracodawcy oznaczać to może znaczne zwiększenie ilości pozwów o odszkodowanie z tytułu mobbingu, nie tylko ze strony byłych, ale również i obecnych pracowników.

Czytaj dalej

Jak wykorzystać możliwości PPP w ramach programu Mieszkanie Plus?

Wysokość zysku dewelopera lub funduszu inwestycyjnego będzie zależała od wyboru jednej z możliwych konstrukcji przedsięwzięcia dopuszczonych w ramach przepisów o Partnerstwie Publiczno-Prywatnym. W ramach których strumieni finansowych może zarobić partner prywatny? Jak najkorzystniej może on ułożyć swoje prawa i obowiązki w umowie z gminą? Z którymi ryzykami powinien się liczyć?

Czytaj dalej

Nowa energia dla prosumentów?

Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość sprzedaży energii elektrycznej wybranemu przez wytwórcę podmiotowi innemu niż sprzedawca zobowiązany. Prosumenci będą mogli wybrać nie tylko podmiot, któremu sprzedadzą nadwyżkę, ale także cenę sprzedaży.

Czytaj dalej

Zadaj nam pytanie

Zadzwoń do nas lub wypełnij poniższy formularz, a skontaktujemy się z Tobą. Staramy się odpowiadać na wszystkie zapytania w ciągu 24 godzin w dni robocze.